• Пон - Пет: 08:00 - 16:00 / Саб: 08:00 - 14:00
  • +389 2 6 154 855
  • info@t-makom.com

Павер елементи

Елемент за бетонски столб

Должина 300 mm / Ширина 300 mm / Висина 190 mm

Елементот за бетонски столб, се применува за брза, функционална и декоративна градба на бетонски столб за ограда, со што се дава посебен визуелен изглед.

Елемент за одвод

Должина 405 mm / Ширина 235 mm / Висина 100 mm

При монтирање на павер (бекатон) елементи, се монтираат и елеметите за одвод со кој може да се насочи движењето на водата (врнежи од дожд), кон атмосферска канализација и слично.

Елемент за потпорен ѕид

Должина 340 mm / Ширина 300 mm / Висина 220 mm

Првичната намена на овој павер елемет е да послужи за изградба на потпорен ѕид кој покрај функционалноста има декоративен изглед. Но воедно може и да се користат како декоративни елементи за во паркови.

Покривен елемент за бетонски столб

Должина: 300 mm / Ширина: 300 mm

Примената на следниов покривен елемент служи како капак за бетонски столб кој е составен дел од надворешна ограда (ѕид). Се препорачува за столб со димензии 200 mm должина и 200 mm широчина, со што се добива посебен визуелен изглед.

Покривен елемент за бетонски столб

Должина 400 mm / Ширина 400 mm

Примената на следниов покривен елемент служи како капак за бетонски столб кој е составен дел од надворешна ограда (ѕид). Се препорачува за столб со димензии 300 mm должина и 300 mm широчина, со што се добива посебен визуелен изглед.

Покривен елемент

Должина 390 mm / Ширина 340 mm / Висина 70 mm

Примената на покривен елемент служи како капак за бетонски ѕид со широчина од 200 mm, без разлика дали е изработен од бетонски блок или пак од бетон и бетонско железо, со што се добива посебен визуелен изглед.

Правоаголен павер елемент

Должина 500 mm / Ширина 355 mm / Висина 230 mm

Примарната употреба на правоаголниот павер елемент, е пред се од декоративен аспект. Може да се вгради во паркови, може да послужи како место каде може да се засадат ниско стеблести дрва (дрва со мал раст) или пак цвеќиња и слично.

Рабник

Должина 500 mm / Ширина 60 mm / Висина 200 mm

Има широко појасна примена може да послужи за изградба на патеки, но исто така се применува и при градба на паркинзи, како и при градба на платоа. Се вградува на песочна подлога, отпорен е на мраз притоа се произведува во две бои сива и црвена боја.

Завршен елемент (капа) за оџак

Завршниот елемент (капа) за оџак доаѓа во три елементи: основа, среден елемент и капа, притоа многу едноставно се монтира, не потребно користење на лепак, цемент и слични производи во процесот на монтажа.

Основа
Должина: 500 mm /  Ширина: 500 mm

Среден елемент
Должина: 385 mm / Ширина: 385 mm / Висина: 230 mm

Капа
Должина: 450 mm / Ширина: 450 mm

Бехатон елементи

модел: 200x200x60 mm

Бехатон елементите нудат различни можности за редење и дизајнирање во просторот, без разлика дали станува збор за јавни, деловни или приватни објекти. Така, покрај практичната, бехатон елементите исполнуваат и естетска функција.

Процесот на монтажа и демонтажа на бехатон елементите е исклучително едноставен. Тоа овозможува лесно прередување на елементите по желба на купувачот, со што просторот добива сосема нов изглед.

Бехатон елементи

модел: 100x200x60 mm

Бехатон елементите нудат различни можности за редење и дизајнирање во просторот, без разлика дали станува збор за јавни, деловни или приватни објекти. Така, покрај практичната, бехатон елементите исполнуваат и естетска функција.

Процесот на монтажа и демонтажа на бехатон елементите е исклучително едноставен. Тоа овозможува лесно прередување на елементите по желба на купувачот, со што просторот добива сосема нов изглед.

Бехатон елементи

модел: Шестоаголен

Бехатон елементите нудат различни можности за редење и дизајнирање во просторот, без разлика дали станува збор за јавни, деловни или приватни објекти. Така, покрај практичната, бехатон елементите исполнуваат и естетска функција.

Процесот на монтажа и демонтажа на бехатон елементите е исклучително едноставен. Тоа овозможува лесно прередување на елементите по желба на купувачот, со што просторот добива сосема нов изглед.

|