• Пон - Пет: 08:00 - 16:00 / Саб: 08:00 - 14:00
  • +389 2 6 154 855
  • info@t-makom.com

Бетонски и останати блокови

Бетонски блок 100x400x200 mm

Примената на овој вид на бетонски блок е првенствено за ѕидање на внатрешни преградни ѕидови во подрумски простории, како и за ѕидање на надворешни помошни објекти.

Бетонски блок 120x400x200 mm

Примената на овој вид на бетонски блок е првенствено за ѕидање на внатрешни преградни ѕидови во подрумски простории, надворешни ѕидови за ограда како и за ѕидање на надворешни помошни објекти.

Бетонски блок 200x400x200 mm

Примената на овој вид на бетонски блок е првенствено за ѕидање на надворешни ѕидови (потпорни ѕидови, ѕидови за ограда), надворешни помошни објекти, како и за ѕидање на подрумски простории.

Керамички Блок 120x250x250 mm

Примената на овој вид на керамички блок, е првенствено за ѕидање на внатрешни преградни ѕидови и за надворешни сендвич ѕидови за стамбени објекти и деловни објекти.

Керамички Блок 120x250x400 mm

Примената на овој вид на керамички блок, е првенствено за ѕидање на внатрешни преградни ѕидови и за надворешни сендвич ѕидови за стамбени и деловни објекти.

Керамички Блок 160x250x400 mm

Примената на овој вид на керамички блок, е првенствено за ѕидање на надворешни ѕидови како за стамбени така и за деловни објекти.

Керамички Блок 200x250x250 mm

Примената на овој вид на керамички блок, е првенствено за ѕидање на надворешни ѕидови како за стамбени така и за деловни објекти.

Фасадна тула 120x250x65 mm

Фасадна Тула – Гитер првенствено се применува за ѕидање на надворешни фасадни ѕидови како и за декоративни ѕидови.

Гитер тула 120x250x65 mm

Примената на гитер тула е првенствено за ѕидање на завршни градежни работи како и за опшивање и подѕидување.

Полна тула 120x250x65 mm

Примената на полна тула е првенствено за ѕидање на завршни градежни работи како и за опшивање, но воедно служи и за ѕидање на оџак.

Вентилационен блок ф 160 mm

Се применува за градба на вентилационен отвор со пречник на отворот од ф 160 mm.

Вентилационен блок ф 180 mm

Се применува за градба на вентилационен отвор со пречник на отворот од ф 180 mm.

|