• Пон - Пет: 08:00 - 16:00 / Саб: 08:00 - 14:00
  • +389 2 6 154 855
  • info@t-makom.com

ВРВЕН КВАЛИТЕТ ОД СВЕТСКИ РЕНОМИРАНИ БРЕНДОВИ

Битуменска трака

Се употребува за хидроизолација, во еден или повеќе слоеви, за заштита на подземни делови на објекти од влага и вода.

Камена волна

Се употребува како термоизлоација и звучна изолација, која што на објектите им овозможува акустичен комфор, како и заштита од пожар.

Даска

Примената на даски во градежништвото е мултифункционалан, пред се служат за обложување на бетонски столбови, скали, потпорни ѕидови, пота за патосирање на покриви и подови.

Блок 20x25x25 cm

Примената на овој вид на керамички блок, е првенствено за ѕидање на надворешни ѕидови како за стамбени така и за деловни објекти.

|